ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

“Οι πρακτικές ελέγχου ποιότητας που ακολουθούμε ξεπερνούν τις πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει από εγκεκριμένους φορείς ελέγχου. Είναι στη φύση μας.”

Τα δέντρα των Ελαιώνων Μεσσηνίας μεγαλώνουν και καρποφορούν χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Για το λόγο αυτό, το 2008 ξεκινήσαμε τη σταδιακή ένταξη των κτημάτων μας στο πρόγραμμα πιστοποίησης βιοκαλλιέργειας, μέσω του ανεξάρτητου οργανισμού πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

Το 2011, ο ΔΗΩ, πιστοποίησε τη Βιολογική Καλλιέργεια στο προϊόν μας Potamia.

Η πιστοποίηση αυτή, είναι μια επιβράβευση στην επιμονή μας (και την υπομονή μας) να ακολουθούμε πάντα τη φυσική διαδικασία που ακολουθούσαν οι παλαιότεροι.

Για μας, η επιλογή του καρπού είναι το μεράκι μας. Οι εξειδικευμένοι στο μάζεμα της ελιάς εργάτες μας, μαζεύουν και διαλέγουν με τα χέρια. Κατόπιν οι καρποί τοποθετούνται σε σακιά και προωθούνται στο τοπικό λιοτρίβι, το οποίο είναι πιστοποιημένο ως προς την διαδικασία της “ψυχρής έκθλιψης“ και την παραγωγή βιολογικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Με την πρώτη έξοδο του λαδιού, πραγματοποιείται και η μέτρηση των οξέων, λίγο πριν από την αναλυτική χημική εξέτασή του και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις μας στη  Νέα Κορώνη, όπου φυλάσσεται μέχρι την εμφιάλωσή του.

Η παραγωγική μας διαδικασία και οι κανόνες υγιεινής πιστοποιούνται τόσο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, όσο και από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων παραγωγικών διαδικασιών TUV Austria Hellas.

Οργανισμός Ελέγχου Παραγωγικής Διαδικασίας από τον φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Φυσικά, πέραν των δικών μας πιστοποιήσεων  διασφαλίζουμε ότι και οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων τους έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν στους πελάτες μας. Για παράδειγμα, ο προμηθευτής μεταλικών μας συσκευασιών των τα μας είναι πιστοποιημένος με ISO 22000 από την TUV Αυστρίας Ελλάς για τον σχεδιασμό και την παραγωγή συσκευασιών με βάση την ασφάλεια τροφίμων.

Σχετικές σελίδες:
www.tuvaustriahellas.gr
www.dionet.gr

Οργανισμός Ελέγχου Παραγωγικής Διαδικασίας Παρασκευής & Εμφιάλωσης Βιολογικών Προϊόντων